KK1 cursus

Vanaf 7 september organiseert de Twentse Kynologen Vereniging een KK1 cursus.

We hebben ons hierbij aangesloten zodat onze leden ook de kans krijgen om deze cursus te volgen.

Klik hier voor meer informatie.


De opleiding Kynologische Kennis deel1 (KK1) biedt veel informatie voor iedereen, hondeneigenaar of niet, die zich in het leven van de hond wenst te verdiepen. Als u (aspirant) bestuurder van een kynologische vereniging bent, dan is deze basiskennis eigenlijk onontbeerlijk. Net als voor (aspirant) fokkers. Al was het in het laatste geval alleen maar omdat de maatschappij steeds kritischer wordt en meer eisen aan een fokker gaat stellen. KK1 vormt eveneens een goede basis voor vele andere opleiding binnen de kynologie. Denk daarbij niet alleen aan de opleiding tot exterieurkeurmeester, maar ook aan andere disciplines binnen de kynologie zoals gedrag en gehoorzaamheid, jacht en andere vormen van hondensport.

 

De duur van de opleiding wordt door de vereniging bepaald. De opleidingsduur varieert van ca. 12 tot ca. 20 bijeenkomsten. Daarnaast moet u rekenen op gemiddeld 90 uur zelfstudie, afhankelijk van uw (voor)opleidingsniveau.

 

De docenten die de opleiding geven, hebben tweejaarlijks een docentenoverleg met de portefeuillehouder opleidingen van het bestuur en de examencommissie. Tijdens deze bijeenkomst wordt men van de examenresultaten van het afgelopen jaar op de hoogte gesteld. Daarbij worden alle vakken nog eens extra onder de loep genomen. Jaarlijks wordt de docenten de mogelijkheid geboden om zich in een bepaald vak uit de opleiding KK1 en/of KK2 nader te verdiepen d.m.v. docentenbijscholing.

 

De eindtermen van de opleiding liggen vast in het Examenreglement. Dit kunt U gratis downloaden via de site van Raad van Beheer.

 

Onderwerpen die aan bod komen:

 

  • Structuur, werkwijze van de georganiseerde kynologie en huisvestingsregels (Kynologisch Reglement)
  • Rassenkennis (a.d.h.v. foto's herkennen van rashonden)
  • Voedingsleer
  • Voortplanting
  • Gedragsleer
  • Erfelijkheidsleer (basis)
  • De in de kynologie gehanteerde terminologie
  • Gezondheidsleer en verzorging