U krijgt van ons geen factuur meer! U ontvangt via onze website en/of mailing een herinnering dat u ZELF de contributie dient over te maken.


Kynologenclub KC de Oude IJsselstreek                                                      
Annelies van Beersum, penningmeester                        
Jonkerstraat 3
7077 AR  Netterden
 
 
Netterden, december 2023
 
Betreft: Verzoek betaling contributie 2024
 
 
Best lid van KCDOIJ,
 
Wij u de verschuldigde contributie over het jaar 2024 VOOR 14 januari 2024 ZELF aan ons overmaken.
 
Voor hoofdleden bedraagt de contributie € 22,50.
Vragen over de contributie? Mail dan even naar onze penningmeester@kcdoetinchem.nl

Voor gezinsleden bedraagt de contributie € 10,00.
Vragen over de contributie? Mail dan even naar onze penningmeester@kcdoetinchem.nl


Mocht u de contributie reeds hebben voldaan kunt u deze brief/mailing als niet geschreven beschouwen.
 
 
Bij voorbaat vriendelijk dank.

 
 
KC de Oude IJsselstreek
 
Annelies van Beersum
Penningmeester
 

 
Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op rekeningnummer 
IBAN NL64 ABNA 0446 1443 12 t.n.v. KCDOIJ te Netterden