Lid van verdienste
02. mei 2023
Op de ALV van 26 april 2023 heeft het bestuur de voordracht gedaan om onze leden Angela Nijland en Frans Ruks te benoemen tot Lid van Verdienste.

Verhoging prijzen
30. april 2023
Op de afgelopen ALV hebben de aanwezige leden ingestemd met een verhoging van de prijzen van de ringtraining alsmede voor een verhoging van de contributie.