Doelstelling

"HET IN DE RUIMSTE ZIN VAN HET WOORD ONTPLOOIEN VAN ACTIVITEITEN

OVER ALLES WAT MET DE KYNOLOGIE TE MAKEN HEEFT."

 

Met een doelstelling alleen zijn we er natuurlijk nog niet, die moet worden vertaald in concrete activiteiten.

 

Wat kunt u zoal van onze vereniging verwachten?

In de eerste plaats vinden wij het erg belangrijk om gehoor te geven aan wensen en verlangens van onze leden. Veel van onze activiteiten zijn dan ook het resultaat van ingediende verzoeken van de leden.

 

Het onderstaande overzicht geeft u een indruk van hetgeen wij u thans kunnen bieden:

  • begeleiding en advisering van fokkers, exposanten en hondenbezitters
  • eenmaal per jaar een clubmatch
  • ringtraining (klik hier voor de data)
  • meerdere lezingen over kynologisch interessante onderwerpen door deskundige op het betreffende gebied
  • diverse cursussen: voor ringmedewerkers, beginnende exposanten, KK1 en KK2 (kynologische kennis 1 en 2).
  • informatie middag of honden drive-in
  • een eigen clubblad dat minimaal 2x per jaar verschijnt
  • een eigen website met ledenportaal
  • een actuele nieuwsbrief die minimaal 2x per jaar digitaal wordt verspreid